Administrar

Un bloc per participar i per discutir la manera de millorar la nostra ciutat... en Bloc
Estadisticas web

40 RAONS PEL CANVI A PALMA

BxP | 24 Maig, 2007 06:34

 

 

Em sembla important que mireu aquest document. Es un compendi de totes les raons per les quals el canvi a Palma no només es necessari, és imprescindible. Hi ha una petita introducció i, després, una relació alfabètica de les 40 raons pel canvi. Si vos voleu "enrollar" i enviar aquest enllaç per mail als vostres amics també estaria molt bé

INTRODUCCIO

Dos problemes essencials, habitatge i mobilitat, estan clarament pitjor ara que fa quatre anys.

En molts d' altres problemes importants
seguretat, neteja, control dels renous, residus, polítiques socials, abocadors il·legals, infrahabitatges- tot segueix igual i no s'ha fet res significatiu per millorar la situació

El tarannà polític i personal de la batlessa és molt més dur i conservador que el del seu predecessor i això s'ha traduït en actuacions tan lamentables com el segrest de les Guies d'Educació sexual, el segrest del Pla de Normalització Lingüística, l'incompliment de la promesa del Parc de les Vies i també ha tengut com a conseqüència la constitució de moltes plataformes ciutadanes de contestació a la política municipal: Ses Fontanelles, Coll d en Rabassa, Façana Marítima, Parc de les Vies, Salvem La Real, Son Busquets.

S'han propiciat i es continuen propiciant nous centres comercials que perjudiquen greument el petit comeRÇ

S' han produït casos de corrupció urbanística molt significatius: pelotassos urbanístics de manual com Son Fangos, Son Ximelis i Son Espases, tolerància respecte a l'urbanisme il·legal en sòl rústic com és el casa de Son Olivaret i, allò més espectacular, il·legalitats comeses pel propi Ajuntament com és el cas de la destrucció del Pont del Tren

Per últim, hem de destacar la manera absurda de tudar els doblers dels ciutadans: 9,5 milions d'euros de sobrecost al Parc de Sa Riera per fer un parc amb un 70% de formigó, 11 milions d'euros al Parc de Ses Estacions per deixar-lo pitjor de com estava, reformes repetides de la Plaça d'Espanya que també han empitjorat la situació...

PERÒ LA RAÓ MÉS IMPORTANT PER DEMANAR CANVI SON ELS PLANS DE FUTUR QUE EL PP TÉ PER A LA CIUTAT: Palma està amenaçada de convertir-se en la ubicació d'inversions multimilionàries que no arreglaran els problemes reals de la gent i que només estan pensades per engreixar les butxaques dels contractistes o per propiciar operacions urbanístiques de caràcter especulatiu. Entre aquestes operacions destaca la utilització d'un Palau de l'Òpera com a excusa per sostreure el Moll Vell als usos portuaris i convertir-lo en la ubicació d'uns negocis privats de lleure i comercials. Objectiu semblant té el projecte de substituir la rehabilitació pura i simple de la Pedrera d'Establiments per la construcció de tot una sèrie d' instal·lacions esportives i de lleure En altres casos, el projecte de la Sra. Cirer i del Sr. Matas és bàsicament soterrar-hi centenars de milions d' euros que aniran a parar a les butxaques d' uns quants contractistes (soterrant el Passeig Marítim, un kilòmetre de la Via de Cintura i la Plaça del Progrés o creant platges artificials) enlloc d' arreglar els problemes reals de la gent

Relació de les 40 raons pel canvi:·

 ABOCADORS IL.EGALS, descontrolats

ANIMALS DOMÈSTICS, sen sacrifiquen 7.000 cada any

ANTENES DE TELEFONIA M
ÒBIL, el 80% són il·legals

APARCAMENTS PER A RESIDENTS, molt insuficients

CENTRES COMERCIALS, cont
ínues agressions al petit comerç

CENTRES DE DIA, insuficients

CULTURA, cap activitat amb projecci
ó internacional

ESCOLES, desateses

FA
ÇANA MARÍTIMA, edificis de luxe enlloc duna zona verda

GOLF DE SON SARDINA, destrucció del territori

GUIES D
EDUCACIÓ SEXUAL, vetades per la batlessa

HABITATGES PROTEGISTS, som els que menys en contruïm

INFRAHABITATGES (Canòdrom, carrer Brotad, Estadi Balear). No fan res

MONESTIR DE LA REAL, partrimoni amenaçat

NETEJA, molt deficient

PALAU DE L’ÒPERA, especulació urbanística

PARC DE LA RIERA, el 70% és formigó

PARC DE LES ESTACIONS, 11 milions deuros invertits per deixar-lo pitjor

PARC DE LES VIES, promesa incomplerta

PARTICIPACI
Ó CIUTADANA, ha retrocedit

PELOTASSO DE SON FANGOS, corrupció urbanística

PELOTASSO DE SON XIMELIS, corrupci
ó urbanística

PELOTASSO DE SON ESPASES, corrupció urbanística

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, vetat per la batlessa

POLICIA NOCTURNA, només tenim la meitat de la necessària

POLICIES DE BARRI, nomes tenim una tercera part dels necessaris

PONT DEL TREN, patrimnoni destru
ït il·legalment

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, som el darrer municipi

REHABILITACI
Ó DHABITATGES DEL CAMP REDÓ (COREA), promesa incomplerta

RENOUS, incontrolats

SÍMBOLS FRANQUISTES, no els volen llevar

S
ÍQUIA DEN BASTER, atemptat patrimonial

SEGON CINTURÓ, Innecessària destrucció del territori

SES FONTANELLES, destrucci
ó de la darrera zona humida de Palma

SON DAMETO DALT, corrupció urbanística

SOTERRAMENT PASSEIG MAR
ÍTIM, 400 milions deuros tudats inútilment

TORRES DEN GRANDE, possible corrupció urbanística

TRÀNSIT, insufrible

TRANSPORT PÚBLIC, insuficient

URBANITZACIÓ IL·LEGAL DE SON OLIVARET, corrupció urbanística

Comentaris

 1. Manifest Electoral ACO

  Els sotasignants, davant les properes eleccions municipals i autonòmiques,

  CONSTATEM
  IMMIGRACIÓ

  El padró del 2005 situa a Balears com una de les CC.AA. amb major proporció de població estrangera en relació al total de la població, devers un 16 %. S’han fet pases per afavorir la seva integració: Pla EQUIBAL, Observatori de l’Immigració. Encara és l’hora que partits com PP i UM deixin de veure l’immigració com a problema i l’afrontin com el camí cap a una societat més diversa, plural i rica.

  TERRITORI

  L’any 2006 va representar un rècord absolut quant a habitatges finalitzats. En els darrers 10 anys ens trobam davant del boom immobiliari més gran de la història a Balears. En aquesta legislatura s’hauran asfaltat 10 milions de m2 del nostre territori. En les 5 legislatures anteriors s’havien asfaltat de l’ordre de 6 milions de m2 de terreny. Les conseqüències de la construcció d’autopistes, entre d’altres, són una destrucció brutal de territori, una aposta pel transport privat en detriment del públic, una despesa econòmica espectacular , la passa prèvia per un nou “boom” urbanístic.
  HABITATGE
  El dret a un habitatge digne és un dret constitucional. Avui l’habitatge és un bé d’inversió, una pura mercaderia acaparada ferotgement pels grans poders econòmics. Gran part de la població viu exclosa de l’accés a l’habitatge amb hipoteques inamortitzables i lloguers desorbitats que precaritzen les nostres vides.
  OCUPACIÓ DIGNA I ESTABLE
  Balears necessita més ocupació, fins assolir, com a mínim, l'objectiu que almanco el 70% (de mitjana anual) de la gent en edat de treballar ho faci. D'altra banda, el creixement de l'ocupació ha d'anar lligat amb la qualitat: més feina estable i menys temporalitat, juntament amb el control sever de les condicions de salut laboral.

  POLÍTICA HONESTA I AL SERVEI DELS MÉS DESFAVORITS

  Els casos de corrupció (Andratx, Eivissa, Santa Margalida, Felanitx) urbanística i la poca vergonya en la seva erradicació per part dels seus responsables polítics són situacions dignes d’extinció a les nostres contrades. L’elevada abstenció en les darreres convocatòries electorals no ha fet reflexionar als partits i consideram que aquesta mostra de descontent ciutadà bé s’ho mereix L’escasa participació ciutadana és una feblesa democràtica de la qual ens sentim responsables, des d’aquestes retxes la volem potenciar-la i animar a altres entitats a que ho facin.

  DEMANEM

  IMMIGRACIÓ

  L’integració no es fa fent-se fotos a centres públics, cal una política més decidida de l’administració per liderar als agents socials i a la ciutadania en general en una camí de gestió de la diversitat on les diferencies arribin a veure’s com la riquesa que son, on aprenguem a coneixer-nos i treballar en equip més enllà dels prejudicis.

  TERRITORI

  Política transparent, planificació del territori en comptes d’improvització, igualtat d’oportunitats per a tots en comptes d’informació privilegiada per uns quans. No requalificacions de terrenys a la carta, i reducció dràstica de la capacitat de població als planejaments.
  No més macro infraestructures que no resolen de veritat els problemes de mobilitat i que disparen les emissions de Co2, sino aposta pel transport públic, una mobilitat sostenible, i un compromís amb els ciutadans per pensar en el seu futur i no en els interessos de les grans empreses constructores.

  HABITATGE

  Voluntat política i compromís per legislar en aquest sentit i més encara perquè aquestes lleis s’apliquin de forma efectiva (creant les reglamentacions pertinents i interpel•lant a qui en cada matèria tingui les competències). Calen mesures urgents i directes com participació ciudadana, transparencia, potenciació del lloguer social (vinculat al sou), reforma de la Llei Hipotecària i la LLei del Sòl, creació d’un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer, mesures fiscals,

  OCUPACIÓ DIGNA I ESTABLE
  Per lligar aquest creixement d’una ocupació de qualitat cal instrumentar mesures com :
  • Elaboració d’un Pla d’Ocupació de les Illes Balears.
  • Elaboració de programes formatius específics dins el sistema educatiu, fonamentalment en els cicles i en la formació professional.
  • Habilitar i augmentar els tècnics de la Direcció General de Salut Laboral perquè puguin realitzar funcions Inspectores.
  • Creació per Llei de l’Institut de Salut Laboral de les Illes Balears.
  • Elaboració de l’Estratègia de les Illes Balear en matèria de Seguretat i Salut en el
  POLÍTICA HONESTA I AL SERVEI DELS MÉS DESFAVORITS

  Els acords naixen del diàleg, del reconeixement i respecte de les diferències i del constant treball per trobar alternatives davant de les dificultats actuals: l’habitatge, la precarietat i sinistrabilitat laboral, la resolució dialogada del conflicte basc,…

  Assumim que els nostres polítics són tan imperfectes com la societat d’on sorgeixen. Tots estam en risc equivocar-nos, és cert. Aixó no lleva, que poguem exigir als partits decència, ètica i una major coherencia davant dels casos de corrupció. Fent net al propi partit, reconeixent i aprenguent dels errors. Els polítics són cridats a ser servidors públics i sensibles a les necessitats dels més desfavorits.

  Acció Catòlica Obrera del Bisbat de Mallorca

  Responsable: Francesc Xavier Delgado i Drover
  NIF: 43054837X
  646845882-971901704

  Xavier Delgado | 24/05/2007, 15:54
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS