Administrar

Un bloc per participar i per discutir la manera de millorar la nostra ciutat... en Bloc
Estadisticas web

HABITATGES DE 105 m2 A 75.000 €

BxP | 19 Desembre, 2006 15:33

No importa que corregueu a comprar-los, no és una ganga, és un robo urbanístic.

Això és el que li paguen a unes famílies per expropiar-lis el seu habitatge de tota la vida (unes plantes baixes a l’Amanecer que estan la mar de bé).

O sigui, em direu, que els deixen al carrer, però a on aniran amb 75.000 €? I dò sí.

Per a més inri, l’expropiació no es fa per construir una carretera o un aeroport, es fa per desenvolupar un urbanitzable.

Un moment, un moment, però si són cases antigues com poden estar a un urbanitzable? no entenc res, em direu.

Nosaltres tampoc, per això dijous ho durem al plenari. El promotor de l’urbanitzable, en canvi, creiem que està molt content.

Eberhard Grosske

 

Comentaris

 1. Menéame

  Gosske!
  Te l'han remenada:
  http://meneame.net/story/viviendas-de-105m2-por-75.000

  Pep Torro | 19/12/2006, 17:48
 2. Enllaços

  Quina injusticia! Pero, ens podries facil·litar enllaços?

  panchurret | 19/12/2006, 22:09
 3. Re: HABITATGES DE 105 m2 A 75.000 €

  Increible, com ho poden expropiar per un bé privat! Això és el que porta governs de dretes venuts al capital.

  Quina serà la comissió de na Cirer en aquesta operació...?

  Alexandre | 19/12/2006, 23:06
 4. Sorprenent

  Aixó es molt sorprenent, fins on anirem a parar?. Sincerament, no entenc com es pot arribar a premétre situacions com aquesta.

  Victor | 19/12/2006, 23:09
 5. Video

  Proposo anar-hi a fer una video-entrevista als ciutadans que viven alla. Video casolà. I penjar-ho a Youtube.
  Jo tenc intencio de anar-hi a fer fotos.

  Pep Torro | 19/12/2006, 23:17
 6. No sera això

  Tipo de inmueble: Piso
  Gestión: En Venta
  Zona: PALMA DE MALLORCA
  Barriada: AMANECER
  Provincia: Baleares
  Mtrs2: 187
  EN BUEN ESTADO
  Dormitorios: 5 - Baños: 2
  Precio 310.000 Euros
  CARPINTERIA DE NORTE MACIZA,FINCA EN TOTAL TRES VECINOS,GRAN COMEDOR TODAS LAS HABITACIONES SON DOBLES,DOS BAÑOS COMPLETOS Y COCINA TOTALMENTE AMUEBLADA CON DESPENSA.

  A quin carrer és?

  Pep Torro | 19/12/2006, 23:33
 7. No nos hagamos imprescindibles ....................

  ES TAN FACIL COMO ACUDIR A LA JUSTICIA, Y RECURRIRLO POR QUE TENDRÁ QUE HABER UN ACUERDO ENTRE PARTES ...NO SE EXPROPIA POR LO QUE EL AYUTO QUIERE, LO DIGO POR LO DEL PRECIO JUSTO Y QUE TIENE QUE SER PARA ALGO PUBLICO. ¿ O no?

  PONGAMOS A LA JUSTICIA | 20/12/2006, 10:41
 8. Re: HABITATGES DE 105 m2 A 75.000 €

  Ley de Expropiación Forzosa
  REQUISITOS PREVIOS A LA EXPROPIACIÓN FORZOSA:
  Art. 9. Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés
  social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
  DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO:
  Art. 24. La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los
  bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los
  términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de
  quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin
  perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.
  Art. 25. Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de
  derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio.
  Art. 26.
  1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del
  bien concreto que haya de expropiarse.
  2. A tal fin, se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El expediente
  será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a varias personas o cuando
  varios bienes constituyan una unidad económica.
  Art. 29.
  1. En cada uno de los expedientes así formados la Administración requerirá a los propietarios para que en el
  plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se
  concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen
  pertinentes.
  2. La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito, cuyos
  honorarios habrán de acomodarse a las tarifas que apruebe la Administración, siendo siempre estos gastos de cuenta de los Propietarios.
  Art. 30.
  1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo
  de veinte días. En el primer caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio, y la Administración
  procederá al pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición.
  2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la
  expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y
  llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime
  pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración a los
  efectos del artículo 43 y, asimismo, a aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas
  alegaciones.
  Art. 31. Si el propietario rechazare el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de
  justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.

  ETC ETC NO ES TAN FACIL EXPROPIAR .... SI ACUDES A QUIEN TIENES QUE ACUDIR .... A LA JUSTICIA Y UN ABOGADO.

  palmesà | 20/12/2006, 11:00
 9. Això comença a esser un mal vici.

  Hi ha hagut altres casos similars i s'ha intentat recorrer a la Justícia, amb el corresponent advocat sense sort. És recent el cas d'aquell senyor que ja fart es va suicidar (crec que era per Es Molinar o per allà prop).

  Com a molt aconseguiran que pugin una mica el preu, però això no treu que te prenguin ca teva per tot el morro i per interessos particulars que ja se preocuparan de disfrassar de interés públic.

  Jo sé ara mateix d'un altre cas similar, li donaré "un toque" perque passi per aquí i vos-ho conti.

  Alias | 20/12/2006, 12:15
 10. El que hizo la ley hizo la trampa

  Sinceramente creo que las expropiaciones son una medida que se deberia tomar en todo españa, obviamente TODOS los políticos son iguales y la misma ley lleva la trampa implicita...no tienen solución

  Por cierto, gracias a los POCOS solidarios que utilizan el castellano para que podamos entendernos todos.

  enespañasomostodosiguales | 20/12/2006, 12:47
 11. Conflicte lingüístic, com sempre... + Expropiacions

  El problema no el tenim nosaltres (els i les catalanoparlants) per entendre les aportacions de tots/es els participants. En primer lloc pens que no és gens difícil, si més no, la seva comprensió. Una mica d'esforç o demana ajut.

  Jo, a partir d'ara, m'oferesc voluntari a traduir-te les aportacions que no entenguis (mira que inSOLIDARI que som...) però pens que si participes en un bloc (que no Bloc) com aquest el mínim que pots fer és respectar tots aquells que escriuen en català i interessar-te una mica per aquesta llengua.

  En relació al tema de l'habitatge en qüestió si no hi té solució... "apaga y vámonos" que dirien en castellà, no? No importa anar a votar, no importa protestar o denunciar els "pelotassos", ni oposar-se a les expropiacions com l'esmentada o, fins i tot, les dutes a terme per la construcció de les fantàstiques autopistes...

  Realment, afirmacions com "...obviamente TODOS los políticos son iguales..." ens duen a pensar que totes les persones que votam som iguals atès que som nosaltres qui els triam... Triem-ne uns altres, NO?

  albert | 20/12/2006, 15:39
 12. un article interessant

  http://blog.sindominio.net/blog/enchufe/urbanismovivienda/2006/12/14/el_govern_dentesa_aprueba_el_proyecto_de_ley_del_derecho_a_la_vivienda_comunismo_y_expropiaciones

  per un habitage digne | 20/12/2006, 16:28
 13. Concentració-cacerolada

  > DIGUEM PROU A LA CORRUPCIÓ!!
  > CONCENTRACIÓ-CACEROLADA
  > DISSABTE, 23 DE DESEMBRE
  > DAVANT DEL CONSOLAT DE LA MAR, 12H.
  >
  >
  >
  >
  >
  > Ja n'hi ha prou!! Un grup de persones vinculades
  > a diferents col.lectius entenem que el poble de
  > Mallorca ha d'expresar el seu rebuig pel cáncer de la
  > corrupció que s'estén per tota l'illa i pel trist
  > espectacle d'uns governants que es neguen a assumir
  > les seves responsabilitats. Ens sentim avergonyits i
  > escandalitzats davant l'obscena exhibició de falsetats
  > i manca d'escrúpols.
  > Ens prenen per beneits.
  > Perquè sabem que el problema de la corrupció
  > urbanística és també el de la manca d'habitatge i de
  > recursos per a les vertaderes mancances socials.
  > Perquè no hi ha poble que es mereixi un càstig com
  > aquest.
  > Vos convidem a una concentració-cacerolada pacífica i
  > oberta a tothom. No és moment d'estar callat. Expresem
  > el nostre rebuig. Fes-te una pancarta personal amb una
  > cartolina i acudeix a la convocatòria amb objectes per
  > fer renou. Que el teu silenci no et faci còmplice.
  >
  > PASSA AQUEST MISSATGE A TOTS ELS TEUS CONTACTES.
  >
  > ENVIA TAMBÉ SMS : DISSABTE 23, CONCENTRACIÓ-CACEROLADA
  > AL CONSOLAT DE LA MAR, 12h. PASSA'L
  > Salut!
  >

  Indignats | 20/12/2006, 17:25
 14. Jo vendré pero...

  ... dissabte matí me pareix un poc "light", - allà hi haurà el guarda com a molt -, amb la quantitat d'oportunitats que se presenten en aquesta meravellosa època pre-electoral.

  Alias | 20/12/2006, 18:10
 15. Para enespañasomostodosiguales

  A mi no me cuesta nada escribir en castellano. De hecho, suelo redactar mucho mejor en este idioma. Lo que pasa es que pienso en catalán-mallorquín-andritxol (como quieras llamarlo, a mi me da igual) y eso nadie puede cambiarlo.

  Será por la barrera idiomática que no has entendido bien de qué se está hablando aquí.

  Dices que deberían hacerse expropiaciones en toda España. Supongo que te refieres al caso de que exista una necesidad real de ese terreno para el bien general.

  No es esto lo que se está discutiendo. No se trata de que el Ayuntamiento se quede con el solar o la casa.

  Se trata de que la expropiación se hace en favor de un constructor sinvergüenza que previamente habrá comprado (de forma "legal" o amenazando con la futura expropiación) solares vecinos.

  Llega un momento en que la gente, gustosamente o sintiéndose extorsionada, vende.

  Entonces resulta que sólo le falta tu finquita que le molesta y LA QUIERE.

  No conozco mucho de eso pero me suena algo así como "junta de compensación".

  Evidentemente va a intentar conseguirla a un precio módico porque él tiene que ganar todo el dinero posible. Si peleas, conseguirás algo más de lo que se te había dicho en un principio, pero para nada te compensará. Y difícilmente podrás adquirir algo similar. Mucha suerte tendrás si te llega para algo.

  Crees que el constructor va a hacer escuelas, viviendas baratas para jóvenes o algo similar?. Pues no. Crees que lo hará de forma altruista, ganando lo justo por las molestias?. Pues no. Se va a forrar (con lo que le ha costado!). Aunque la verdad es que el tío ya estaba forrado.

  Realmente esto te parece bien?

  Alias | 20/12/2006, 18:31
 16. YO ESTOY CON VOSOTROS .......................

  Pues ya está apareciendo una convocatoria de cacerolada ante el Consulat de la Mar para el SÁBADO a las DOCE HORAS.
  Hay que secundarla masivamente. Que nos oigan de una vez.

  POR LO MENOS ÉTICA EN LA POLÍTICA

  COR I RABIA | 20/12/2006, 21:30
 17. ¿Para cuando...

  ... la expropiación de la casa de Cirer?

  bufalo 1973 | 20/12/2006, 22:33
 18. Pujat a Aquibalears.com

  Aquest enllaç ha estat pujat a Aquibalears.
  http://www.aquibalears.com/story.php?id=62909

  Massanella | 23/12/2006, 21:30
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS