Administrar

Un bloc per participar i per discutir la manera de millorar la nostra ciutat... en Bloc
Estadisticas web

FINS AVIAT

BxP | 03 Juny, 2007 08:36

Aquest post serà el darrer d'aquest blog. El vàrem pensar per donar notícia de les nostres activitats preelectorals i ja ha complert la seva funció.

Com tots sabeu, els resultats electorals del Bloc per Palma han estat molt lluny dels esperats, però també és cert que el PP ha perdut la majoria absoluta i que un horitzó d'esperança s'obre per a la nostra ciutat.

El Bloc per Palma serà allà per intentar fer realitat aquesta esperança, amb lleialtat als nostres votants, amb lleialtat a tots els que aspiren a un futur millor per a Palma i amb lleialtat  als nostres eventuals socis si és que, efectivament, es produeix un pacte de progrés.

Gràcies a tots i a totes els que vos heu acostat a aquesta pàgina. Naturalment, no vos deim adéu, sinó fins aviat. Aquest blog es tanca, però una pàgina web del grup municipal, on també podreu participar i donar les vostres opinions, vendrà a substituir-lo tan prest com sigui possible.

Eberhard i Nanda

El BLOC per Palma aposta per una ciutat més verda

BxP | 27 Maig, 2007 11:09

L’absència de vegetació i de zones d'esplai al nostre espai urbà són una realitat que s’agreuja amb el pas del temps. A més, és imprescindible gestionar adequadament el sòl rústic i protegir i millorar els espais naturals existents al municipi. Per això el BLOC per Palma proposa les següents actuacions: I. PARCS I ZONES VERDES 
  1. Millorar la cura dels parcs i zones verdes de la ciutat i crear més espais lliures verds als barris.
  2. Fer realitat la promesa electoral de tots els partits, el 2003, amb la construcció  d’un gran Parc Central que vagi des de la Plaça d’Espanya a Son Fuster.
  3. Millorar el Parc de sa Riera per tal que les fases que manquen per executar siguin un vertader parc, un espai verd arbrat.
  4. Articular els parcs urbans i les zones verdes amb la creació d’Àrees Recreatives
  5. Reconversió de certes places i espais lliures “durs”, en zones arbrades i enjardinades
  6. Crear una xarxa d’horts urbans
  7. Incrementar i protegir el nombre d’arbres als carrers
 II. CORREDORS VERDS. Un dels problemes de l’Eixample, és la seva baixa qualitat ambiental, no hi ha espais verds i a mesura que Palma creix, de cada vegada el camp, la natura, estan més lluny.  És necessari que la natura arribi fins a l’Eixample. Un seguit d‘espais (parcs lineals, bulevards, torrents...) que de manera continua connectin el camp i les muntanyes amb la ciutat i que es continuïn amb l’arbrat que haurien de tenir tots els carrers amples de Palma. Contemplar els torrents com a corredors urbans a més de la recuperació de marges o el manteniment i la conservació dels llits, permet promocionar els torrents com un espai de lleure i acostament a la natura. A més, els voltants d’aquests torrents són adequats per fer-hi horts urbans. Els possibles corredors que es podrien fer són: 1. Torrent gros2. Torrent de sa Riera3. Torrent de Sant Magí o de Son Rapinya4. Torrent des Mal Pas. 5. Síquia de Sant Jordi.6. Torrent de Na Bàrbara.7. Vies del tren A més a més, el BLOC per Palma prioritzarà la protecció dels espais naturals com es Carnatge, Ses Fontanelles o la Serra de na Burguesa, la protecció del sòl rústic i la difusió i coneixement del Parc de Cabrera.

BLOC, DARRER MISSATGE

BxP | 25 Maig, 2007 07:35

Aquestes fotos corresponen al darrer missatge del Bloc. Una expressió gràfica de la necessitat de salvar Mallorca, i Palma, de diversos projectes urbanístics que amenacen el nostre territori.

Ha estat una aportació més a una campanya propositiva i en positiu. Res a veure amb la campanya que s'ha desenvolupat a nivell d'Estat i que han reproduit els informatius audiovisiuals un dia sí i l'altre també.

Estam contents d'haver-nos aferrat als problemes reals de la gent... llàstima que el nostre missatge hagi tengut tantes dificultats per colar-se als mitjans de comunicació.

Avui matí, a les 11,15 h, el Bloc per Palma farà una anàlisi sobre poilítiques socials i reafirmarà la seva oferta sobre habitatges protegits. Hi ha algunes dades molt interessants que podeu trobar aquí

 

40 RAONS PEL CANVI A PALMA

BxP | 24 Maig, 2007 06:34

 

 

Em sembla important que mireu aquest document. Es un compendi de totes les raons per les quals el canvi a Palma no només es necessari, és imprescindible. Hi ha una petita introducció i, després, una relació alfabètica de les 40 raons pel canvi. Si vos voleu "enrollar" i enviar aquest enllaç per mail als vostres amics també estaria molt bé

INTRODUCCIO

Dos problemes essencials, habitatge i mobilitat, estan clarament pitjor ara que fa quatre anys.

En molts d' altres problemes importants
seguretat, neteja, control dels renous, residus, polítiques socials, abocadors il·legals, infrahabitatges- tot segueix igual i no s'ha fet res significatiu per millorar la situació

El tarannà polític i personal de la batlessa és molt més dur i conservador que el del seu predecessor i això s'ha traduït en actuacions tan lamentables com el segrest de les Guies d'Educació sexual, el segrest del Pla de Normalització Lingüística, l'incompliment de la promesa del Parc de les Vies i també ha tengut com a conseqüència la constitució de moltes plataformes ciutadanes de contestació a la política municipal: Ses Fontanelles, Coll d en Rabassa, Façana Marítima, Parc de les Vies, Salvem La Real, Son Busquets.

S'han propiciat i es continuen propiciant nous centres comercials que perjudiquen greument el petit comeRÇ

S' han produït casos de corrupció urbanística molt significatius: pelotassos urbanístics de manual com Son Fangos, Son Ximelis i Son Espases, tolerància respecte a l'urbanisme il·legal en sòl rústic com és el casa de Son Olivaret i, allò més espectacular, il·legalitats comeses pel propi Ajuntament com és el cas de la destrucció del Pont del Tren

Per últim, hem de destacar la manera absurda de tudar els doblers dels ciutadans: 9,5 milions d'euros de sobrecost al Parc de Sa Riera per fer un parc amb un 70% de formigó, 11 milions d'euros al Parc de Ses Estacions per deixar-lo pitjor de com estava, reformes repetides de la Plaça d'Espanya que també han empitjorat la situació...

PERÒ LA RAÓ MÉS IMPORTANT PER DEMANAR CANVI SON ELS PLANS DE FUTUR QUE EL PP TÉ PER A LA CIUTAT: Palma està amenaçada de convertir-se en la ubicació d'inversions multimilionàries que no arreglaran els problemes reals de la gent i que només estan pensades per engreixar les butxaques dels contractistes o per propiciar operacions urbanístiques de caràcter especulatiu. Entre aquestes operacions destaca la utilització d'un Palau de l'Òpera com a excusa per sostreure el Moll Vell als usos portuaris i convertir-lo en la ubicació d'uns negocis privats de lleure i comercials. Objectiu semblant té el projecte de substituir la rehabilitació pura i simple de la Pedrera d'Establiments per la construcció de tot una sèrie d' instal·lacions esportives i de lleure En altres casos, el projecte de la Sra. Cirer i del Sr. Matas és bàsicament soterrar-hi centenars de milions d' euros que aniran a parar a les butxaques d' uns quants contractistes (soterrant el Passeig Marítim, un kilòmetre de la Via de Cintura i la Plaça del Progrés o creant platges artificials) enlloc d' arreglar els problemes reals de la gent

Relació de les 40 raons pel canvi:·

 ABOCADORS IL.EGALS, descontrolats

ANIMALS DOMÈSTICS, sen sacrifiquen 7.000 cada any

ANTENES DE TELEFONIA M
ÒBIL, el 80% són il·legals

APARCAMENTS PER A RESIDENTS, molt insuficients

CENTRES COMERCIALS, cont
ínues agressions al petit comerç

CENTRES DE DIA, insuficients

CULTURA, cap activitat amb projecci
ó internacional

ESCOLES, desateses

FA
ÇANA MARÍTIMA, edificis de luxe enlloc duna zona verda

GOLF DE SON SARDINA, destrucció del territori

GUIES D
EDUCACIÓ SEXUAL, vetades per la batlessa

HABITATGES PROTEGISTS, som els que menys en contruïm

INFRAHABITATGES (Canòdrom, carrer Brotad, Estadi Balear). No fan res

MONESTIR DE LA REAL, partrimoni amenaçat

NETEJA, molt deficient

PALAU DE L’ÒPERA, especulació urbanística

PARC DE LA RIERA, el 70% és formigó

PARC DE LES ESTACIONS, 11 milions deuros invertits per deixar-lo pitjor

PARC DE LES VIES, promesa incomplerta

PARTICIPACI
Ó CIUTADANA, ha retrocedit

PELOTASSO DE SON FANGOS, corrupció urbanística

PELOTASSO DE SON XIMELIS, corrupci
ó urbanística

PELOTASSO DE SON ESPASES, corrupció urbanística

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, vetat per la batlessa

POLICIA NOCTURNA, només tenim la meitat de la necessària

POLICIES DE BARRI, nomes tenim una tercera part dels necessaris

PONT DEL TREN, patrimnoni destru
ït il·legalment

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, som el darrer municipi

REHABILITACI
Ó DHABITATGES DEL CAMP REDÓ (COREA), promesa incomplerta

RENOUS, incontrolats

SÍMBOLS FRANQUISTES, no els volen llevar

S
ÍQUIA DEN BASTER, atemptat patrimonial

SEGON CINTURÓ, Innecessària destrucció del territori

SES FONTANELLES, destrucci
ó de la darrera zona humida de Palma

SON DAMETO DALT, corrupció urbanística

SOTERRAMENT PASSEIG MAR
ÍTIM, 400 milions deuros tudats inútilment

TORRES DEN GRANDE, possible corrupció urbanística

TRÀNSIT, insufrible

TRANSPORT PÚBLIC, insuficient

URBANITZACIÓ IL·LEGAL DE SON OLIVARET, corrupció urbanística

Festa cloenda BLOC

BxP | 23 Maig, 2007 08:24

Apunta-t'ho a la teva agenda...Vine a la festa de cloenda del BLOC!

MES SEGURETAT, PERFECTAMENT POSSIBLE

BxP | 23 Maig, 2007 07:29

Més policia de barri i més policia nocturna.

Això és el que demanen tots els ciutadans i ciutadanes de Palma... i que l'Ajuntament del PP no és capaç o no vol donar-lis

L'objectiu és tenir policia de barri a cada barri el matí a temps complet i també el capvespre

La fòrmula actual és un policia amb jornada xapada i que, a més, s'ha de dividir entre diversos barris. La diferència va de la nit al dia

Fer això i doblar els efectius de la policia nocturna que són al carrer és perfectament possible sense fer massa despesa. Només cal reorganitzar bé el servei i fer que funcioni tal i com demanen els ciutadans

25 KMS DE CARRILS-BICI EN 4 ANYS

BxP | 22 Maig, 2007 06:27

 

Aquí, com en altres qüestions, allò més important no és la quantitat (tot i que sortirem amb una xarxa tres vegades més ampla que l'actual).

Aquí allò més important és que es tracta d'una xarxa amb eixos radials i dos eixos transversals que permetrà considerar la bicicleta com un mitjà de transport real per a desplaçar-se per la nostra ciutat. 

No ens hem inventat res particularment estrany. La proposta ja està al Pla de Mobilitat teòricament assumit per l'Ajuntament. El problema és que fins ara no s'ha passat (llevat d'alguna excepció que confirma la regla) dels carrils-bici de passeig

PALMA, NETA I SOSTENIBLE?

BxP | 21 Maig, 2007 06:47

 

  

Palma treu un "molt deficient" en sostenibilitat i qualitat mediambiental.

Palma és una ciutat molt renouera, hi ha abocadors incontrolats, la brutor està permanent instal.lada a determinats barris de la ciutat, existeix un descontrol total en el tema de les antenes de telefonia mòbil, estam a la coa de Mallorca en matèria de recollida selectiva de residus...

El panell de fotos que veis més adalt és una petita mostra de zones repartides per tota la ciutat on el fems acumulat és un fet estructural que mai no desapareix del paisatge urbà. No vos penseu que és només a la zona dels habitatges socials del Camp Redó o a La Soledat: és al Terreno, al Coll den Rabassa, a Can Pastilla i a molts d'altres indrets. Una autèntica vergonya

Algunes de les nostres propostes per una Palma sostenible les trobareu  aquíVídeo campanya BLOC per MALLORCA

BxP | 19 Maig, 2007 04:00

SOLUCIONAR ELS ACCESSOS A PALMA

BxP | 18 Maig, 2007 06:05

Solucionar els accessos... i recuperar l'accés a la mar que, qualque "figura" del toreo convertí en una autopista com a "solució" a la mobilitat.

Proposam cinc mesures fonamentals  en matèria de xarxa viària que, com és natural, és imprescindible complementar amb tramvia, més tren, més autobusos de línia, aparcaments dissuassoris a la perifèria, etc.:

1.- Potenciar la connexió Autopista d'Inca/carretera de Valldemossa a l'alçada de Santa Maria

2.- Connectar l'autopista d'Inca i el Camí dels Reis i potenciar aquesta via com a ronda de circumvalació de Palma

3.- Ampliació a tres carrils del conjunt de la Via de Cintura

4.- Pas soterrani entre el Port a l'alçada de Porto Pí i l'autopista de Ponent i la Via de Cintura

Amb aquestes mesures es fa innecessari el Segon Cinturó i llevam presió sobre la façana marítima, actualment utilitzada com a "tancament" natural de la Via de Cintura.

Això ens permetrà dur a terme la cionquena mesura:

5.- Convertir el vial entre Porto Pí i el Polígon de Llevant (Passeig Marítim i inici  autopista aeroport fins a la Via de Cintura) en un gran boulevard amb amples zones verdes i peatonals i una circulació plenament urbana (no com ara que la ciutat està separada de la mar per un vial que, en algunes zones és i en d'altres sembla una autopista)

Es senzill, és barato, és poc impactant, és positiu... perquè està pensat en funció dels interessos generals.

Visca el Bloc!

Eberhard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS